Анимус интервю

Фондация “Асоциация Анимус” работи в подкрепа на хора, които са преживели насилие. Тя е създадена през 1994г. като женска неправителствена организация, а от 2001г притежава статута на организация с обществено полезна цел. През 1998г. “Асоциация Анимус” става партньорската организация за България в международната програма “Ла Страда” за превенция и трафик на жени в Централна и Източна Европа.

Иванка Георгиева е по професия психолог и понастоящем работи в “Асоциация Анумис”. Г-ца Георгиева започва работата си в тази организация, като доброволка на горещия телефон за пострадали от насилие (за по-кратко наричана по-долу ГТЛ), по-късно преминава към кризисното звено на асоциацията, а в настоящият момент работи в центъра за възстановяване на жени, юноши и деца, които са преживели насилие, в рамките на същата организация.

Основният начин за свръзка с “Асоциация Анимус” се осъществява посредством горещата телефонна линия за пострадали от насилие (ГТЛ: 02/ 9817686). Този телефон е с денонощен режим на дежурство и на него може да се обаждат хора, които са преживели насилие или са били свидетели на такова. Линията не се ползва за подаване на сигнали, а за да се получи емоционална подкрепа. На телефонът ще ви отговорят хора, които са прекарали обучителен тренинг за оказването на емоционална подкрепа. Вашето обаждане е анонимно, а дискретността задължителна.

Какви са хората, които ползват услугите на телефонната линия за пострадали от насилие?

И.Г.: Хората, които ползват тази линия са най- често жени, които са жертви на домашно или сексуално насилие. Също така често са близки и роднини на жени пострадали от насилие, които имат желание да им помогнат. Голяма част от обажданията са свързани и със заминаване на работа в чужбина, като се търси информация относно предпазването от попадане в трафик на хора с цел насилствена проституция.

Как оказвате помощ на хората, които звънят на ГТЛ ?

И.Г.: Горещата телефонна линия е основния вход към нашата служба и това налага различни подходи. С хората, които звънят на тази телефонна линия се процедира по 3 начина:

1. Възможно е по различни причини жената, която се обажда да няма готовност за среща с консултант и тогава тя получава емоционална подкрепа по телефона. Такива случаи са много често срещани в практиката, тъй като ситуацията на насилие провокира у жените огромен страх и е много трудно те да предприемат стъпки към промяна. Разговорите по ГТЛ могат да бъдат неограничен брой и клиентите могат да ползват телефона многократно т.е. докато имат нужда от това. Телефонната услуга не се заплаща допълнително- телефонът е стационарен, а не импулсен На този телефон също така може да се получи информация за други социални, медицински и законови служби, а както и за правителствени и неправилтелствени организации. Освен това веднъж седмично –всяка сряда от 9.30 до 13.30 на този телефон има юридическо дежурство, по времето на което може да се получи безплатна правна помощ.

2. В ситуация на спешност обажданията на този телефон могат да бъдат насочени към кризисното звено на асоциацията, което също работи денонощно. Там се получава както емоционална подкрепа, така и кризисно настаняване ( в рамките на 4 дни). Ако жената, която постъпва в кризисния център има деца, те могат да бъдат настанени с нея. Кризисното звено на организацията предлага освен психологическа и социална помощ и посредничество, а както и застъпничество пред различни социални служби.

3. Третият подход при работата на ГТЛ е свързан с терапевтичната програма на центъра, а именно с предлагането, ориентирането и насочването на хората към по-дългосрочна терапевтична помощ.

Заплащат ли се услугите, които предлагате?

И.Г.: Нашите услуги не се заплащат що се отнася до жертвите на домашно и сексуално насилие, а както и за попадналите в трафик. Заплащат се услугите, които не са специфични за областта на помощ на асоциацията

Много жени в България заминават да работят в чужбина, но се оказват измамени и често стават жертви на сексуално насилие. Ако една жена се свърже с вашия телефон за пострадали от насилие вие как можете да й помогнете?

И.Г.: Първото, което се прави при такова обаждане е да се установи в какво състояние се намира жената и колко време може да говори. Трябва да стане ясно, в коя държава се намира момичето и ако ситуацията е спокойна и може да се говори по-дълго, то тогава най-важното е момичето да получи телефоните на българското посолство в съответната държава и на организации, които имат подобна на нашата дейност. Случва се момичетата да са уплашени и да нямат възможност да говорят и дори да нямат представа къде се намират – тогава се говори около възможността да избягат и да търсят първото полицейско управление. Много често помощ оказват клиенти на момичетата, като им дават да ползват телефон или ги извеждат от сградата. Ако момичето е извън сградата е най-добре да тича възможно по- далеч от нея и после да потърси полицейско управление. Не се изключва възможността да вика за помощ, но обикновено местата където биват заключвани жените и принуждавани да проституират се намират или в доста отдалечено от жилищните райони място или в лош квартал, където виковете им няма да направят впечатление. Когато позвъни момиче, което няма възможност да говори дълго време се уговаря бягство до най- близкия телефон, от където да звънне обратно на ГТЛ и да получи информация как да се свърже с гореизброените служби в дадения район.

Какво се случва когато жертви на трафика се приберат в България?

И.Г.: Завръщането в страната обикновено се координира с представителите на другите организации в чужбина и момичетата са посрещани от нашата организация на летището или на автогарата. След това според желанието на жените е възможно да бъдат настанени временно в кризисния център на организацията или директно да бъдат изпратени за родното им място. От нашата организация можем да се свържем с близки, роднини или, ако жертвата на трафик няма къде да живее или пък е опасно да се върне в рондото си място, ние предлагаме настаняване в защитено жилище. От тук можем да окажем помощ при издаването на документи, както и спешна медицинска и хуманитарна помощ, а най-важното психологическа помощ за справяне с травмата. Травмата от преживяно насилие било то физическо или психическо води до сериозни емоционални проблеми, с които човек трудно може да се справи сам и затова е особено важно да се потърси помощ при специалист. Обикновено жертвите на насилие се срамуват от преживяното и не са склонни да споделят, но именно споделянето е първата крачка към справянето с проблема.

Какво е основното, което трябва да знае една жена, решила да замина в чужбина на работа ,за да не попадне в клопката на трафика?

И.Г.: Първото и най- важно нещо е- да не дава на никого паспорта си (освен на граничните митнически служби и полицията), ако заминава чрез фирма посредник трябва да е сигурна, че документите й са на лице: задграничен паспорт; договор за работа, подписан от работодателя, който е на български и на езика на държавата, в която заминава- и съответно адрес и телефон на работодателя и мястото, на което ще работи; ако е възможно да не заминава сама; да носи разговорник или речник на съответният език;

Второ: когато една жена кандидатства за определен позиция трябва да си даде сметка дали тази позиция съответства на изискванията-например: сервитьорка в германия без изискване за немски език, твърде висока и несъответна на позицията заплата дори и за дадената държава и т.н.

Трето: ако заминава само, чрез познати е задължително да остави копие от задграничният си паспорт и актуална снима на близки или роднини в България и по възможност мястото, града и адреса, където отива; да поддържа редовен контакт с близките си и да си те помежду си да уговорят сигнал за бедствена ситуация;

Задължително е, за всички жени, които заминават да работят в чужбина да имат в себе си телефоните на българското посолство в съответната държава, както и телефони на организации там, които могат да им помогнат при нужда. Тази информация може да бъде получена на ГТЛ (02/ 981 76 86 ). Освен това ние имаме всички фирми, които притежават лиценз за набиране на определени кадри в определени държави. В случай, че имате желание да работите в чужбина не забравяйте да се възползвате от гореизброената информация, която можете да получите на ГТЛ. Винаги се информирайте основно за фирмата, работата и условията на заминаване и пребиваване в друга държава, а също така бъдете внимателни дори и да заминавате с познати, защото най-четите случаи на трафик на хора се извършват именно чрез познати.

На снимките, (отгоре надолу), са Иванка Георгиева (психолог), Нона Костадинова (доброволка на ГТЛ, психолог).

Логото на Фондация “Асоциация Анимус” символизира свободния дух, сила и свобода на жената.

Виж още по темата