Храните и законът

Под храна се разбира всяко вещество или продукт, предлаган за консумация от човека, незавидимо дали е преработен или не. Интересно е, че водата и обикновената дъвка се смятат за храни.

Храните са безспорно най-важният и търсен потребителски продукт. Малотрайността на повечето от тях обаче до неотдавна се явяваше сериозна пречка пред интензивната търговия. Напредъкът на технологиите по съхранение на храните и развитието на транспортните възможности, а през последните десетилетия – глобализацията на световната икономика и свързаното с нея отваряне на пазарите, доведоха до небивал бум в хранително-вкусовата промишленост. Съвременният потребител има на практика неограничени възможности да избира измежду най-различни по своя вид, състав, приготовление и вкусови качества храни. Непрекъснатото разнообразяване на асортимента и интензивната търговия обаче правят ориентирането в предлагането почти невъзможно за обикновения човек. Допълнително объркване предизвикват и постоянно променящите се етикети и реклами.

От 1999г. в България действа специален Закон за храните, който регламентира тяхната безопасност и изисква те да бъдат съпровождани с минимално количество задължителна информация на български език по отношение на тяхното съдържание, трайност, обем и тегло, начин на съхранение и производител. Освен това, по силата на Закона за храните са създадени и двете специализирани служби за надзор на пазара на хранителни стоки – Държавният санитарен контрол и Държавният ветеринарно-санитарен контрол, чиято задача е да наблюдават цялата верига на производството и пазара на храни и да предприемат мерки за недопускане на опасни продукти и за санкциониране на виновните лица.

По този начин Законът за храните се явява основен гарант за защита на правата на потребителите у нас. Въпреки това, фактът, че храните подлежат на директна консумация от човека и са съставени от органични вещества, изисква изостряне на вниманието на потребителите, така че те да полагат необходимите грижи за правилното съхранение и употреба на храните и по този начин сами да защитават своето здраве.

Нашият съвет: Четете етикетите на храните! В многообразието на продукти, това е единственият начин потребителят да набави информация за състава, методите на приготовление и начина на съхранение на храната. Освен за установяване на хранителните свойства, тази информация е много важна за хора, които трябва да спазват определена диета или страдат от алегрия към някои видове храни.

Преди всичко, за потребителите е важно да разберат, че държавният контрол върху храните не е и не може да бъде тотален и всеобхватен. Голямото разнообразие от продукти и непрекъснато нарастващият брой производствени и търговски обекти правят непрекъснатия надзор върху тях невъзможен. За това е важно самите потребители да бъдат отговорни към себе си и към своите близки когато пазаруват и в случай, че констатират нарушение, незабавно да уведомяват контролните органи или потребителските организации, за да може навреме да се предприемат необходимите мерки да се пресечат злоупотребителите и да се предпазят други хора от възможни увреждания. Без активна гражданска позиция на всеки от нас, ефективната потребителска защита в която и да е област и най-вече по отношение на хранителните продукти е невъзможна!

Нашият съвет: Съхранявайте съмнителните храни на тъмно и студено и при първа възможнст ги предайте за изследване на контролните органи. Ако имате съмнение, че сте увредени от консумация на храни – незабавно потърсете лекарска помощ и се снабдете с медицинско, от което да е видно, че причината за неразположението ви е консумираната храна. Изискайте и протокола за изпитване на храната от държавния контролен орган. Тези два документа ще ви позволят успешно да заведете дело за обезщетение срещу производителя или търговеца. Без тях има сериозна опасност да не можете да докажете претенцията си.

Не забравайте – повечето храни са с кратък срок на годност и трябва да се съхраняват при определени условия. Събюдавайте стриктно тези указания и дайте съмнителната храна за изпитване преди да е изтекъл срокът й на годност, в противен случай рискувате да ви направят възражение, че сами сте си причинили вредата.

Статията е предоставена от Българска национална асоциация на потребителите.

Виж още по темата