Фен Шуй: Ци и Ша

ЦИ е универсалната жизнена сила, която се намира във всички живи същества. Тя се създава по много начини. Плавно течащи води представляват извор на изобилна енергия ЦИ. Ето защо се чувстваме подмладени след като сме прекарали известно време покрай извор, басейн, река или езеро. Нежният бриз също донася енергията ЦИ. Силните ветрове и урагани обаче отнасят далеч тази енергия, същият ефект имат и бързо течащите води. Когато ЦИ преминава бързо, с нея отминава и късмета. По принцип всичко което се прави перфектно или поне се стремим към това, дава положителната енергия ЦИ. От своя страна ЦИ се разделя на Ин и Ян-двете противоположности във Вселената, които не могат да съществуват една без друга. Те по-скоро са взаимно допълващи, отколкото противостоящи една на друга. ИН е тъмнината, пасивното и женското начало. ЯН е светлината, действеното и мъжкото начало. Заедно двата компонента създават хармония.

ША често е наричат “отровни стрели”, тъй като от правите линии и острите ъгли се създава този тип енергия,която в повечето случаи е негативна. Най-разпространеният вариант това е път, който води под права линия директно към главния вход на жилищния блок. Такова разположение създава ША и може да се отрази негативно на всеки живеещ в дадената сграда. Друг срещан пример за проява на ША е острият ръб, създаден от ъгъла на съседна сграда, която е ориентирана под ъгъл 45 градуса спрямо вашия апартамент. Този ъгъл изпраща негативна енергия към всичко по пътя си. Но ако се попречи видимостта към ША, ,това отрицание се премахва.

Петте елементa

Във фен Шуй използвате петте традиционни елемнта от китайската астрология: огън, земя, метал, вода и дърво. Всяко нещо на света би могло да бъде съотнесено към един от тези пет елемента. Според китайската астрология всеки човек има повечето или всички елемнти в рождения хороскоп, защото времето, денят и датата на раждане, всички тези данни са свързани с различни елементи.

Огън

Цвят-червен: посока – Юг: Огънят е динамичен елемент, вдъхновява и е лесно разбираем. Хора с елемент огън се нуждаят от голямо разнообразие в совя живот. Ако жилишният блок, в който се намира апартаментътт ви, е с триъгълна форма или съдържа множество остри ъгли и върхове, то вие живеете в сграда с форма на огън.

Земя

Цвят – Жълт: Посока – Център: Земята дава стабилност, тя е искрена, надеждна,честна и търпелива. Хората с елемент земя се радват, ако могат да се грижат и да помагат на дургите. Ако жилищния блок, в който се намира апарт. ви, е с квадратна форма, приема се че е със земна форма.

Метал

Цвят – Бял и златен: Посока – запад: Напълно логично металът се свързва с изобилието и материалното преуспяване. Хората с елемент метал обичат да планират бъдещето и работят максимално добре в естетична среда. Ако жилищният блок, в който се намира апарт. ви, е с кръгла или заоблена форма, приема се че е форма на елемента метал.

Вода

Цвят – Черен и син: Посока – Север: Водата се свързва с обществена активност, комуникациите и възвишената мъдрост. Тя действа интуитивно и разчита на усещането си. Хората с еллемнт вода имат интереси в духовната област и обичат постоянния процес на обучение. Ако жилищният блок, в който е апартаментът ви, е по-скоро-безформен, защото е бил дострояван на различни етапи, приема се че е с форма на елемнта вода.

Дърво

Цвят: Зелен: Посока Изток: Дървото е съзидателно, подхранващо, в него е творческото намало, носи и духа на семейството. Хората с този елемент са привлечени от прадизвикателствата. Ако жилищ. ви блок в който е апарт. ви е много висок прима се че е с форма на елемента дърво.

Всички тези пет елемента са тясно свързани и съдържат както Ци, така и Ша като вид енергия. А те от своя страна си взаимодействат с енергиите Ин и Ян.

Виж още по темата