Фън-шуй основи

Още в детството сме възпитавани да не седим по ъглите на масата, да не се прощаваме от прага, да не подаваме ножа с острието напред и т.н. Не може да се каже, че са ни давали обяснение защо трябва да се прави така, но въпреки това ние интуитивно сме усещали, че това не са просто приумици на бабите ни, а една малка частичка от древни науки за духовното развитие, за законите на природата, за взаимодействието на явленията и обектите.

Изкуството на фън шуй се ражда педи повече от 1000 години в Китай, но неговите правила и основни положения са особено модерни и приложими в съвременното общество. Това изкуство осъществява хармонизирането на вашата среда, която обитавате или по–точно мястото където живеете- било то дома, работното място, градинката ви. Всъщност фън шуй осъществява максималното използване на живителните енергии нa гореизброените места, като това оказва отношение върху личните и семейните ви отношения, а както по отношение на работните ви възможности, творческите ви наклонности и въобще като цяло осъществяваното на душевен мир. Съществуват много мънички неща, които можете да направите, за да накарате жизнените енергии да “работят за вас”. Понякога това е едно пребоядисване на стена или врата, прибавяне на аксесоари., носещи символно значение, едно огледало на подходящото място, а като резултат вие ще получите по–хармоничен и успешен живот.

Централната врата на дома

Ето кои са основните неща, които трябва да знаете за входната врата на вашата къща (ако живеете в кооперация или блок това ще бъде вратата на апартамента ви). Централният вход към къщата е основният вход и изход за енергията ци (чи) спрямо превода). В идеалната ситуация енергията ци (чи) се наслоява и разпространява пред дома. Потоците на енергията се активират от влизащите и излизащи хора. В древен Китай входната врата на къщата се е наричала “устата на дома”, от които извира цялата позитивна и негативна енергия.

Преди всичко най-важно е да установим дали срещу врата на къщата ни не са насочени “тайни стрелки” или по-точно всякакви остри ъгли, стрелки, които указват някакво място, осветителни стълбове, които биха могли да отправят негативната енергия към дома. За да направите едно такова проучване е добре да застанете с гръб към вратата на къщата си и да огледате внимателно наоколо.

Препятствията по пътя към основната врата намаляват и влошават условия за фън шуй. Ако пред вратата няма достатъчно място, за да се натрупва ци (чи) е възможно да не се осъществи добра връзка с енергията ци (чи), но това може да бъде поправено за целта: можете да боядисате вратата в съответното направление или пък можете да окачите фенер или лампичка за да бъде добре осветено пространството пред вратата.

Разположението на входната врата на къщата в основата на стълба (стълби) се счита за неблагоприятно за здравето на членовете на семейството. Най-лесният начин да се преодолее този негативизъм в подобна ситуация е да се вдигне прагът с 1-2 сантиметра, така,че при влизане в къщата да ви се налага да го прескачате. По същият начин трябва да се процедира, ако входната врата на къщата е насочена към лифт, ескалатор и т.н.

Ако входната врата на вашата къща е разположена на върха на стълба (стълби), то може да бъдете, че сигурни обитателите на този дом няма да се задържат дълго при тях парите си . В такива случаи се препоръчва над входната врата да бъде поставено огледало кръгло или осмоъгълно, за да отразява то негативната енергия.

Посоката на входната врата

 Тази част (този сектор) от дома, където се разполага входната врата , също така и нейната посока се свързва с главата на семейството. Традиционно в Китай главата на семейството е най-старият или най-властоимащ мъж, но това в съвремието не е винаги възможно . Така,че трябва да решите дали дадено направление отговаря на вашите потребности и тези на партньора ви.

Ако входната ви врата гледа към северозапад се счита, че това направление е добро за бащата и „най-главният“ мъж в семейството.това разположение е благоприятно за такива качества като лидерството, достойнството на членовете на семейството, доверието и уважението от страна на останалите хора.

Ако вратата ви гледа на север, то това създава благоприятна и спокойна среда за живеене на обитателите на този дом. Но съществува вероятност това спокойствие да се превърне във вялост и апатия и най-накрая да прерасне в отчуждение на членовете е на дома. Ако това разположение на входната ви врата ви безпокои, то можете да активират някои други свойства на енергията чи, като на включите във входната си врата противоположни на нея елементи. Например да добавите не много елементи на земята към стихията на водата или по – точно да боядисате входната врата в кафяво или охрено-жълто, а също така можете да окачите неголям кристал в коридора след входната врата.

Ако вратата ви гледа на североизток енергиите са много изменчиви, също както обитатели на дома. Възможно е обаче с такова разположение да сте твърде податливи на външни енергийни влияния. Но ако съпоставите другите фън шуй показатели и те са благоприятни, то това разположение е много подходящо за млади хора, които се стремят да получат образование и да подобрят или разширят знанията си.

Източното направление на врата е също благоприятно за млади хора, особено ако те тъкмо започват кариерата си и особено мечтаят да реализират идеите и стремежите си. Такова разположение обещава светло бъдеще на тези, които се занимават с бизнес и икономически операции.

Югоизточната врата е благоприятна за тези, които биха желали да подобрят финансовото си състояние. Не се притеснявате,че прогресът ще се осъществява бавно, но ще бъде сигурен, а в семейството ще цари разбирателство и благополучие.

Ако вратата ви е насочена на юг, ще сте обградени от активен живот и обществени дейности. Такова разположение е добро за хора, които се стремят към слава и признание. Въпреки това в такава ситуация трябва да се действа внимателно, защото нуждата от зачитане и удовлетворение може да създаде напрегнат атмосфера и да доведе до караници в семейството. При необходимост можете малко да посмекчите огъня, като добавите към него някои символи на елемента вода.

Ако вратата ви гледа на югозапад се счита,че това е най-благоприятното разположение за майката в семейството. Това направление способства за добри и хармонични отношения в семейството. Въпреки това съществува опасността личността на майката да стане прекалено доминираща и непреклонна и така да наруши хармонията в семейството. За да смекчите тази възможност или подобни отношения е добре да използвате елементи или цветове свързани с дървото.

За вратата, която е насочена на запад е добре да се знае,че е подходяща за семейство с малки деца. Такава посока съдейства за тяхното много бързо и творческо развитие. Това направление се свързва и с романтичните чувства и удоволствията. И е добре да следите дан еби вашите увлечения да доведат до прекалено големи разходи. Тук не е лошо да се добавят някои символи за стабилност, като се използват земните такива.

Виж още по темата