Значението на бенките

В различните епохи от съществуването на човечеството е имало съвсем не едно значно тълкуване на бенките. В средните векове е било възможно за някоя бенка определено като знак “на дявола” да бъдете обявени за вещица и да изгорите на кладата. В същото време във фреските кралски дворове бенките са били моден атрибут до степен, че са били изрисувани върху жени и мъже с цел по – голяма привлекателност и красота. В този панаир на суетата голямо влияние са оказвали и малките мушички ползвани за инвентар за бенките. Така се е формирал особен визуален език на любовно общуване основан на бенките.

В нашето хилядолетие бенките съвсем са изгубили любовното си очарование. Поради опасността някоя рождена бенка да с превърне в грозно меланомно образование, лекарите съветват някои от бенките да се премахват или пък да се наблюдаван, но не с любовно око. Въпреки това все още битуват старите вярвания, че кол кото повече бенки имате ще бъдете по- щастливи. В древните суеверия се счита за възможно да разгадаеш съдбата на човек по разположението на бенките му, да кажеш какъв характер има. Тук роля играе не само разположението, но и цвета и формата на бенката. Не рядко няколко бенки образуват странна фигура и спрямо суеверията формата на кръста се счита за нещастно съчетание, а квадрата или звездата също не печелят щастие и добруване на притежателите си . Триъгълните бенки пък осигуряват притежателя си с много щастие и късмет.

Ето някои разположени и техните значени за лицевата зона:

 • Това е точката на всеизвестното вече “трето око”, окото на Шива. Този, който притежава такъв “маркер” е много интуитивен, разумен и с влечение към мистичните науки.
 • Страстен, ревнив и леко раздразнителен човек.
 • Поетична натура със склонност към интелектуални професии.
 • Тази бенка е свидетелство за дълбока съпружеска любов и вярност, а така също за щедрост и чувствителност.
 • Непостоянен и избухлив темперамент, а също и склонност към кратки любовни романи.
 • Страст към пътешествия, фантазия и творчество.
 • Неоснователна ревност и доста егоцентричен характер.
 • Много силна чувствителност и семеен живот изпълнен с богата гама от преживявания.
 • Що се отнася до темата за вината има склонност към неоснователно чувство за вина и разправии.
 • Отлична памет, дипломатически умени и заземеност.
 • Вкус към заплетени любовни отношения и към всичко забранено.
 • Много объркани сантиментални връзки, човека се отдава изцяло на тях.
 • Лесно избухва, но бързо се успокоява. Плътската любов е за предпочитане пред платоническата.
 • Възвишени мистичен ум, усещане за вселенската любов и доста неуреден живот.
 • Независимост и любов към пришествията и удоволствията.
 • Голямо желание за родителстване, щедрост и вярност.
 • Склонност към скандално поведение, шокиращо такова и всякакви пороци. Има голяма любов към разнообразието, но към брака се отнася сериозно.
 • Победа да чувствителността над всички други качества. Фантазия и оригиналност.
 • Склонност към ревност, жажда за единствената и голямата любов.
 • Труден характер, склонен към депресии.
 • Вкус към промените, както в интелектуалните, така и в любовните и естествено доста объркани връзки.
 • Подчертана еротика, сексуалност и невярност.
 • Ясен ум, порядъчност. Воля за израстване в духовната и материалната сфера.
 • Крехко здраве и психика, незащитеност.
 • Склонен към консервативност, порядъчен живот. Мил и уравновесен човек.

Виж още по темата